Liên hệ

Trụ sở công ty

  • Địa chỉ: An Hồng- An Dương- Hải Phòng
  • Điện thoại: 02256.271373 – 0225.6270676
  • Email: phuctiencompany@gmail.com

Cơ sở Hải Dương

  • Địa chỉ 1: Hiệp sơn, Kinh Môn, Hải Dương
  • Địa chỉ 2: Cẩm Thượng, Bình Hàn, Hải Dương
  • Điện thoại: 03203.535.487 – 03203.833.939

Cơ sở Bắc Ninh

  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 0241. 372 0896

Gửi Mail